Cuvinte cheie

 

FACULTATEA DE ARTE

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

 

ANUNŢ

Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea,  Departamentul Muzică, caută instrumentişti cu diplomă de doctor, în vederea angajării la programul de studiu Interpretare Muzicală – Instrumente.

Vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 0259408129 – Secretariat, 0259408281 – Decanat sau să luaţi legătura direct cu conducerea facultăţii

Director de departament Muzică:  Conf. univ.dr. Carmen Vasile (dr.carmen_vasile@yahoo.com)