Cuvinte cheie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

LISTA PROVIZORIE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA LICENŢĂ

 DEPARTAMENTUL MUZICĂ:

MUZICĂ, INSTRUMENTE, CANTO

LISTA PROVIZORIE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA MASTER

DEPARTAMENTUL MUZICĂ:

PADVIAMC

 DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE:

SCULPTURĂ ȘI AMBIENT

PICTURĂ ŞI MULTIMEDIA

SESIUNEA IULIE 2017

LISTA FINALA A CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA LICENŢĂ

DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE:

GRAFICĂ, MODĂ, DESIGN, PICTURĂ, ARTE DECORATIVE

 DEPARTAMENTUL MUZICĂ:

MUZICĂ,  INSTRUMENTE,  CANTO

LISTA FINALA A CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA MASTER

DEPARTAMENTUL MUZICĂ:

PAD, VIAMC

 DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE:

PICTURĂ ŞI MULTIMEDIA

METODOLOGIA DE ADMITERE LA FACULTATEA DE ARTE 2017

LOCURI RAMASE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE DIN SEPTEMBRIE 2017

 

Locuri ramase pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017 licenta muzica

Nr. Crt. Program de studii Nr. locuri fara taxa Nr. locuri cu taxa
1 Interpretare Muzicală – Instrumente 0 2
2 Interpretare Muzicala – Canto 7 3
3 Muzica 12 6

 

Locuri ramase pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017 master muzica

Nr. Crt. Program de studii Nr. locuri fara taxa Nr. locuri cu taxa
1 Pedagogia Artei Dirijorale 3 33
2 Vocal si Instrumental in Arta Muzicala Camerala 3 34

 

Programele de studiu care nu vor intruni numarul de candidati necesar nu vor demara in acest an universitar, candidaţii admişi vor fi repartizaţi in functie de optiuni la celelalte programe.

Exista posibilitatea suplimentarii locurilor bugetate dupa examenele de admitere din sesiunea septembrie, prin redistribuire.

Locuri ramase pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017 licenta arte vizuale

Nr. Crt. Program de studii Nr. locuri fara axa Nr. locuri cu taxa
1 Arte Plastice (Pictura) - 13
2 Arte Plastice (Grafica) - 13
3 Design - 10
4 Arte Decorative 2 12
5 Moda – Design vestimentar 5 8

Locuri ramase pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017 master arte vizuale

 Nr. crt. Programul de studii Nr. locuri fara taxa Nr. locuri
cu taxa
 1 Pictură și multimedia  -  32
 2 Sculptură și ambient  6  34

Programele de studiu care nu vor intruni numarul de candidati necesar nu vor demara in acest an universitar, candidaţii admişi vor fi repartizaţi in functie de optiuni la celelalte programe.

Exista posibilitatea suplimentarii locurilor bugetate dupa examenele de admitere din sesiunea septembrie, prin redistribuire.

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Pentru ambele departamente ale Facultăţii de Arte, Departamentul de Muzică şi Departamentul de Arte Vizuale, admiterea se desfăşoară după următorul calendar:

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2017

Înscrieri: 11.07 – 22.07.2017

Proba 1 eliminatorie: 24.07.2017

Proba 2 practică: 25.07.2017

Afişarea rezultatelor: 25.07.2017

Confirmări: 26.07- 01.08.2017

Afişarea rezultatelor finale: 01.08.2017

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Înscrieri: 04.09 – 12.09. 2017

Proba 1 eliminatorie: 13.09.2017

Proba 2 practică: 14.09.2017

Afişarea rezultatelor: 14.09.2017

Confirmări: 15.09 – 22.09.2017

Afişarea rezultatelor finale: 22.09.2017

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2017

Înscrieri: 11.07-25.07.2017

Susţinerea examenului: 26.07.2017

Afişarea rezultatelor: 26.07.2017

Confirmări: 27.07- 01.08.2017

Afişarea rezultatelor finale: 01.08.2017

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Înscrieri: 04.09.-18.09. 2017

Susţinerea examenului: 19.09.2017

Afişarea rezultatelor: 19.09.2017

Confirmări: 20.09.- 22.09.2017

Afişarea rezultatelor finale: 22.09.2017

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Arte între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

 

PENTRU ORICE DETALII SUPLIMENTARE VA RUGAM SA CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !