Cuvinte cheie

Cererile pentru a beneficia de abonament gratuit la transportul în comun (OTL), pentru sem. II, an univ. 2016 – 2017 pot fi depuse la secretariatele facultatilor.

 

În conformitate cu art.16 din Regulamentul de acordare a burselor dosarele pentru bursa socială se depun la secretariatul facultăţii până la data de 13.03.2017.

 
Cererile  pentru a beneficia de ABONAMENT GRATUIT LA TRANSPORTUL ÎN COMUN (OTL), pentru sem. I, an univ. 2016 – 2017 se depun la secretariatele facultatilor până în data de 20.10.2016.
     Precizări:
 - Studenţii beneficiari trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani şi să fie înscrişi la cursuri de zi;
 - Studenţii în vârstă de până la 26 ani de la forma de învăţământ IF care nu vor obţine gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73 din 12.02.2015;
  – Preţul unui abonament lunar cu reducere 50% pentru studenţi, cu valabilitate pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L. nr. 327/25.04.2013.
 -  Studenţii orfani sau din centrele de plasament beneficiază de subvenţionarea 100% a abonamentului OTL. Studenţii orfani de un părinte trebuie să prezinte la sediul OTL şi o copie a cărţii de identitate a părintelui care trăieşte în completare la documentele justificative care se cer

   Suma alocata pentru fondul OTL urmează a fi transmisă de către Direcţia Economică a Universităţii din Oradea, după care Prorectorul S.S.V. va înainta o adresă către facultăţi cu fondul OTL stabilit pentru semestrul I, an universitar 2016 – 2017 precum şi data până la care vor fi transmise listele finale cu studenţii beneficiari ai abonamentelor OTL gratuite.


INFORMARE PRIVIND REDUCERI / SCUTIRI / EŞALONĂRI DE TAXE ŞCOLARE

ANUNŢ IMPORTANT:

Vă informăm că după finalizarea procedurii de cazare în căminele Universităţii din Oradea, mai sunt locuri disponibile pentru anul universitar 2016-2017 (în căminele C1, C2 şi C3). Prin urmare se va organiza o nouă sesiune de cazare în căminele Universităţii din Oradea. Astfel, până la data de 13.10.16  toţi studenţii care doresc să se cazeze în căminele universităţii pot să îşi depună cerere de cazare la secretariatul facultăţii. Comisia de cazare pe facultate va transmite lista cu studenţii doritori la Comisia de cazare a universităţii până în data de 14.10.16, ora 12.00.  După analiza, repartiţia solicitărilor pe cămine şi validarea listelor, Comisia de cazare pe universitate va transmite facultăţilor listele cu studenţii care au primit cazare în limita locurilor disponibile. Listele vor fi publicate pe www.uoradea.ro la secţiunea Info studenţi/cazare, la avizier şi pe site-urile facultăţilor. Începând cu data de 17.10.16, studenţii care sunt pe liste se pot prezenta la căminele unde au fost repartizaţi  pentru cazare.

COMUNICAT

privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii din Oradea

Cazarea studenţilor titulari se va face începând cu 27.09.2016, ora 08.00 până la data de 30.09.2016, ora 12.00, la fiecare cămin în parte. După acest termen studenţii care nu s-au prezentat vor pierde locul repartizat în cămin.

Începând cu ora 12.00 în data de 30.09.2016 se vor repartiza locurile de cazare rămase disponibile pentru rezerve şi se va face cazarea studenţilor prezenţi care figurează pe listele de rezerve.

LISTA CU REPARTIZAREA LOCURILOR DE CAZARE PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE ARTE

TABEL CU REPARTIZAREA LOCURILOR / FACULTATE / CĂMIN

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

Fulbright Student Award anunţă deschiderea competiţiei pentru burse de masterat sau de cercetare doctorala in anul academic 2016-2017.

Programul Fulbright Student Award se adresează absolvenţilor de facultate, masteranzilor şi doctoranzilor români interesaţi de studii de masterat sau cercetare, la universităţi din Statele Unite ale Americii. Sunt eligibili şi studenţii aflaţi în an terminal, care se pregătesc să susţină examenul de licenţă în această vară. Mai multe informaţii găsiţi aici.

Fulbright Student Award 2016-2017

Linkuri utile:       

http://www.uoradea.ro/

http://info.uoradea.ro

http://www.oradeaphilharmony.com/

http://almanah-euterpe.blogspot.com/

www.opera-oradea.blogspot.com