ANUNŢ

- În atenţia studenţilor din anii terminali –

          Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie, sesiunea iulie 2017, se desfăşoară în perioada 03.07.2016 – 07.07.2017 la Secretariatul Facultăţii, iar examenul se va desfăşura în perioada 10 – 14 iulie 2017.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;
  • foaie de lichidare completată şi vizată;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);
  • copii ale certificatului de naştere și de căsătorie;
  • copie după diploma de bacalaureat şi cea de studii superioare (pentru absolvenţii de master);
  • chitanţă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul);
  • Lucrarea de Licenţă / Disertaţie însoţită de referatul lucrării întocmit de coordonatorul științific.

METODOLOGIA FINALIZĂRII  STUDIILOR  LA FACULTATEA DE ARTE 2017

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR