Info Studenți

GHIDUL STUDENTULUI 2017
  Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)

Actualizare 20182018-2019

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile cu profil de învăţământ şi educaţie