Cuvinte cheie

ALEGERI PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI MUZICĂ 2016-2017

CALENDAR

Nr. Crt.

Etapa

Termene

Responsabili

1.

Depunerea candidaturilor (minim 15 zile înainte de data desfăşurării şedinţei de alegeri conform art.27 din Anexa 2 la Carta UO)

22 decembrie 2016 ora 16.00

Individual

2.

Desfăşurarea alegerilor la nivelul departamentului.În termen de maxim 24 de ore se pot depune eventuale contestaţii

17 ianuarie 2017

Decanul

3.

Validarea rezultatelor alegerilor la nivelul  departamentului de către Consiliul Facultăţii şi transmiterea către Senatul universitar

19 ianuarie –

20 ianuarie 2017

Decanul

4.

Validarea rezulatelor alegerilor la nivelul departamentului de către Senatul universitar

Senatul universitar

CANDIDATURI DEPUSE

Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU (formular de candidatură, CV, Proiect managerial)

Lect. univ. Dr. EVANTHIA MARTA (formular de candidatură, CV, Proiect managerial)

Metodologie pentru organizarea si desfasurarea alegerilor academice 2015 – 2016

Calendar alegeri 2015 – 2016

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA DE DECAN AL FACULTĂŢII DE ARTE

Decan: Conf.univ. Dr. CORINA ANDOR

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU  FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII:

Prof.univ. Dr. Habil. RÎMBU ROMICĂ

Conf.univ. Dr. LAZĂR VALENTIN

Asistent univ. Drd. MARIŞ HINSU FLORIN

Asistent univ. Dr. POPESCU ANCA

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL FACULTĂŢII DE ARTE

 Departamentul Arte Vizuale:

Asistent univ. dr. MARIUS VESA

Departamentul Muzica:

Conf.univ. dr. OANA LIANU

 

REZULTATELE ALEGERILOR LA NIVEL DE DEPARTAMENT

05.10.2015

DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE

Director de departament:

Lect. univ. Dr. Ştiop Teofil

Membrii în Consiliul Departamentului:

Lect. univ. Dr. Blânda Paul

Conf. univ. Dr. Mărieş Gheorghe

Lect. univ. Dr. Baciu Corina

Lect. univ. Dr. Mihaela Tătulescu

Lect. univ. Dr. Fekete Tiberiu

Lect. univ. Dr. Mihele Ioan

Lect. univ. Dr. Gaie Ştefan

DEPARTAMENTUL MUZICĂ

Director de departament:

Conf. univ. Dr. Vasile Carmen Mihaela

Membrii în Consiliul Departamentului:

Lect. univ. Dr. Spătar Anca

Conf. univ. Dr. Mariş Hinsu Florina

Conf. univ. Dr. Ţârc Mirela Lucreţia

Lect. univ. Dr. Gorea Ioana Luminiţa

Prep. univ. Dr. Ventel Horhat Ioana Valentina