Cuvinte cheie

 

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din Oradea

Metodologie proprie de concurs a Facultăţii de Arte

 

ANUNȚ

Facultatea de Arte, Departamentul Muzică, scoate la concurs pe perioadă determinată postul nr. 32   Asistent universitar la disciplinele Canto coral, Canto, Lied-oratoriu, Canto popular

Tematica, Calendarul concursului

Raport asupra concursului