ORGANIGRAMA FACULTĂŢII DE ARTE

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ARTE

DECAN: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR

PRODECAN: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MUZICĂ: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

DIRECTOR DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

MEMBRI:

Conf. univ. Dr. OANA LIANU

Lect. univ. Dr. MARIUS VESA

Studentă CHIŞ RAMONA

Studentă SZILAGHI  BIANCA

 

REPREZENTANŢII FACULTĂŢII DE ARTE ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA

Prof.univ. Dr. Habil. ROMICĂ RÎMBU

Conf.univ. Dr.  VALENTIN LAZĂR

Lect.univ. Dr. CONSTANTIN COSTEA

Asistent univ. Dr.  ANCA POPESCU

Student TEODOR LUCIAN HAIAS

Student NEMEȘ LAVINIA

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI ARTE VIZUALE

Director de departament: Lect. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

Membri:

Lect. univ. Dr.  PAUL BLÂNDA

Conf. univ. Dr. GHEORGHE MĂRIEŞ

Lect. univ. Dr.  CORINA URZICĂ BACIU

Lect. univ. Dr. MIHAELA TĂTULESCU

Conf. univ. Dr. TIBERIU FEKETE

Lect. univ. Dr. IOAN MIHELE

Lect. univ. Dr. ŞTEFAN GAIE

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI MUZICĂ

Director de departament: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

Membri:

Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

Conf. univ. Dr. FLORINA MARIŞ HINSU

Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN

Conf. univ. Dr. LUMINIŢA GOREA

Lect. univ. Dr. VALENTINA HORHAT VENTEL

 

CENTRUL DE CERCETARE  ȘI CREAȚIE ARTISTICĂ

Director: Prof. univ. Dr. habil. ROMICĂ RÎMBU

Consiliu:

Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR

Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

Conf. univ. Dr. MIRELA ŢÂRC

 

COMISII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA LA FACULTATEA DE ARTE

Comisia de Strategii şi Reformă:

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR

Membri:

Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

 

Comisia de Învăţământ şi Calitate:

Preşedinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

Membri:

Lector univ. Dr. MARIUS VESA – reprezentant sindicat

Studentă CHIŞ RAMONA – reprezentant studenţi

Reprezentant angajatori – Delegata Liceului de Artă Oradea PETER IZABELA

Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESU

Lect. univ. Dr. CORINA  BACIU URZICĂ

Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN

 

Comisia de Imagine şi Relaţii Internaţionale:

Preşedinte:  Conf. univ. Dr. OANA LIANU

Membri:

Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

Prof. univ. Dr. habil. ROMICĂ RÎMBU

Conf. univ. Dr. FEKETE TIBERIU

 

Comisia Administrativă:

Preşedinte: Lector univ. Dr. MARIUS VESA

Membri:

Lect. univ. Dr. EVANTHIA MARTA

Lect. univ. Dr. CAMELIA PORUMB

 

Comisia cu Probleme Studenţeşti şi Sociale:

Preşedinte: Lector univ. Dr. GEORGETA MIHELE

Membri:

Lector univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

Lector univ. Dr. CARMEN RUS

Lector univ. Dr. OLIMPIA URDEA

Studentă CHIŞ RAMONA

Studentă SILAGHI BIANCA

 

Comisia de Management şi Buget – Finanţe:

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR

Membri:

Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU